Generel info

Generel info

lokalplan, vedtægter og viceværtaftale. Klik på linkene til højre.

På denne side finder du links til

På siden Lokal-info findes en række nyttige links til lokalområdet.  

Bestyrelsen har haft møde med teknisk forvaltning i Vesthimmerlands kommune for at drøfte mulighederne for at lave en ny lokalplan for området, da det nuværende lokalplan er fejlbehæftet i forhold til områdets udseende og husenes placering. Samtidig har mange beboere søgt dispensationer til udvidelse af udhuse, carporte og lignende, og bestyrelsen er vidende om, at der er flere beboere, der har ønske om mindre udvidelser af husene. 

Bsteyrelsen har derfor haft et indledende møde med teknisk forvaltning. Der er udarbejdet et notat fra mødet, som kan læses her. 

Der er tillige skrevet et brev til Lars Larsen for at høre hans mening vedrørende en eventuel ny lokalplan.