Generalforsamling

Generalforsamling


Der er generalforsamling hvert år den anden weekend i maj. Såfremt der er ønsker om punkter på generalforsamlingen, skal forslag i følge vedtægterne sendes til bestyrelsen senest den 1. april.


I 2015 er datoen for generalforsamlingen søndag den 10. maj.


Dagsorden med videre udsendes via mail senest 14 dage før generalforsamlingen.


Efter generalforsamlingen er der tradition for en social match med efterfølgende spisning.