Generalforsamling 2015

Indkaldelse til generalforsamling

i Grundejerforeningen Golfvænget

søndag den 10. maj 2015  kl. 9.30

Himmerland Golf og Spa Resort


Program:

kl. 09.30 generalforsamling

kl. 12.00 golfturnering

kl. 18.00 middag i centretDagsorden

1.    Valg af dirigent

2.    Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse

4.    Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent

      a. Placering af carporte ved husene nr. 2-12. Bilag 1

      b. Kollektiv internetforbindelse med fiber fra HEF – Bilag 2. Se nærmere info på hjemmesiden 

5.    Forslag fra medlemmerne

     a. Forslag om ny lokalplan – se indkomne forslag på bilag 3 og følg sagen på hjemmesiden

6.    Valg af bestyrelsesmedlemmer

      Bestyrelsen foreslår, at der kun er 4 bestyrelsesmedlemmer, da der ikke er så mange arbejdsopgaver mere

(Lars Larsen og Bjarne Lindberg Rasmussen er på valg – Lars ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Bjarne til genvalg)

7.    Valg af en suppleant til bestyrelsen

8.    Valg af revisor

9.    Eventuelt


NB: Husk tilmelding til generalforsamling, golf og spisning til ubai@oncable.dk senest den 3. maj. Pris for match, præmier og spisning 200 kr. pr. person.

Har du lyst til at sponsere en eller flere præmier, kan du henvende dig til Georg Ravn eller Ulla Bai Høllund.

Har du ikke mulighed for selv at deltage, kan du sende en fuldmagt til bestyrelsen eller et af medlemmerne i grundejerforeningen.

 

Bilag 2

Tilbud fra HEF om kollektiv internetaftale

Kollektiv internet aftale:

Vi / foreningen – opkræves 159,- inkl. moms pr. mdr. pr. husstand.

For dette leverer HEF en 50/50 Mbits  hastighed til hver bolig.

Prisen er fast i 5 år. Hastigheden ligger ikke fast. Sidste år hævede HEF den således fra 40 til 50 Mbits.

Fibrene kan blæses ind i de tommerør, der allerede ligger i husene. Mangler røret, vil der blive opgravet og nedlagt kabler langs fortovskanterne og derfra "skudt" forbindelser ind til husene, hvorved opgravning af haver undgås, dette er måske tilfældet ved hus 10, der brændte.

Bestyrelsens kommentar: At vi kan få HEF fibernet lagt ind gratis, vil alt andet lige øge husenes status i salgsøjemed samt give fleksibilitet. Umiddelbart er en pris på 159 kr. for en 50/50 forbindelse meget konkurrencedygtig, men det kræver 100 % tilslutning.


Bilag 3


Forslag til lokalplansændringer på baggrund af det materiale, vi har modtaget fra husejerne


1.Bygning til boligformål

1.1 Det bebyggede areal til boligformål må ikke overstige 100 m2

1.2Udbygninger må udføres med fladt tag eller en taghældning på 15 grader

1.3På huse, hvor det er muligt, må der bygges udsigtsaltan. Primært på husene 2-14, for at sikre udsigten til banen.


2.Øvrige bygninger

2.1Det bebyggede areal til øvrige bygninger må ikke overstige 80 m2 (garage, udhuse, udskud, overdækkede terrasser og lign)

2.2Der må bygges en overdækket terrasse i ensartede materialer, så helhedsindtrykket i området bevares.( Materialer og udformning afgøres senere og skal evt. tinglyses)

2.3Udbygninger må udføres med fladt tag

2.4Husene fremstår malet i sort, vinduer og døre skal være hvide.

2.5Tagene skal dækkes med sorte bølgeplader eller tagpap.


3.Grunden 

3.1 Rækværk omkring terrasser, der kan tage udsigten, må højst være 120 cm, hvor det ikke tager udsigt, må det være 180 cm 

3.2Der må ikke plantes træer, der kan blive så høje, at de tager udsigten for andre.

3.3Støttemure er tilladt


4.Området

4.1 Paraboler er ikke tilladt i området

4.2Fællesarealet skal overvejende henligge som græsareal, bortset fra randbevoksningen.Punkter til generalforsamlingen søndag den 10. maj


1. Kollektiv internetaftale fra HEF


BLR har modtaget nedenstående mail fra HEF med tilbud på bredbånd og har følgende bemærkninger:


Tilbud på TV er, som jeg ser det, ikke aktuelt, idet vi har youSee som leverandør med bl.a. Viasat Golf til favorabel pris  og uden man behøver den store pakke.


Der skulle i alle huse være et tomt rør til fiber placeret i teknikskabet på badeværelset, hvilket er blevet bekræftet af Jan Sondrup, og HEF har bekræftet at disse rør kan benyttes.


Mangler røret, vil der blive opgravet og nedlagt kabler langs fortovskanterne og derfra "skudt" forbindelser ind til husene, hvorved opgravning af haver undgås, dette er måske tilfældet ved hus 10, der brændte.


At vi kan få HEF fibernet lagt ind gratis, vil alt andet lige øge husenes status i slagøjemed samt give fleksibilitet.


Umiddelbart er en pris på 159 kr. for en 50/50 forbindelse meget konkurrencedygtig, men det kræver 100 % tilslutning.


YouSees listepris er:

•279 kr. for 50/20 MB

•219 kr. for 15/3 MB


Tilbud fra HEF om kollektiv internetaftale


Kollektiv internet aftale:

I – foreningen – opkræves 159,- inkl. moms pr. mdr. pr. husstand.

For dette leverer vi en 50/50 Mbits garanteret hastighed til hver bolig.

Prisen er fast i 5 år. Hastigheden ligger ikke fast. Sidste år hævede vi den således fra 40 til 50 Mbits.

 

TV kan tilkøbes på individuelle vilkår til følgende priser:

Grundpakke: 129,-

Mellempakke: 334,-

Stor pakke: 469,-

 

Kanalerne kan I se her:

http://bredbaandnord.dk/TV/TV-Pakker/Forening/Grundpakke

 

Kanalerne leveres som kabel-TV (DVB-c).

Ønsker man interaktive tjenester (pause, TV-arkiv, lej-film, mv. samt frit-valgs kanaler) kan en boks lejes for 69,- pr. mdr.

 

NB.: Som tidligere nævnt kræver Viasat at minimum 25% af boligerne aftager TV førend vi må levere.

Kan der ikke opnås de 25% kan I altid købe vores private TV-produkter.

http://bredbaandnord.dk/TV/TV-Pakker/Privat/Waoo-Mini-TV-pakke

 

Individuel aftale:

Som nævnt skal vi have 30% af husstandende førend vi graver.

 

TV-priserne vil være:

Grundpakke: 139,-

Mellempakke: 334,-

Stor pakke: 469,-

 

Internetpriserne:

•        15/15 Mbit: 199,-

•        50/50 Mbit: 279,-

•        60/60 Mbit: 299,-

•        90/90 Mbit: 179,- (efter 6 mdr. 399,-)

•        250/250 Mbit: 499,-

•        500/500 Mbit: 999,-

 

Som nævnt vil vi lave installationen gratis for jer!


2. Forslag til lokalplansændringer på baggrund af det materiale, vi har modtaget fra husejerne


Bygning til boligformål

Det bebyggede areal til boligformål må ikke overstige 100 m2

Udbygninger må udføres med fladt tag eller en taghældning på 15 grader

På huse, hvor det er muligt, må der bygges udsigtsaltan. Primært på husene 2-14 for at sikre udsigten til banen, da de oprindelige udsigtslinjer er blokeret.


Øvrige bygninger

Det bebyggede areal til øvrige bygninger må ikke overstige 80 m2 (garage, udhuse, udskud, overdækkede terrasser og lign)

Der må bygges en overdækket terrasse i henhold til tegninger og med fast størrelse, så helhedsindtrykket i området bliver ensartet

Udbygninger må udføres med fladt tag

Husene fremstår malet i sort, vinduer og døre skal være hvide.

Tagene skal dækkes med sorte bølgeplader eller tagpap.


Grunden 

Rækværk omkring terrasser, der kan tage udsigten, må højst være 120 cm, hvor det ikke tager udsigt, må det være 180 cm 

Der må ikke plantes træer, der kan blive så høje, at de tager udsigten for andre.

Støttemure i skel er tilladt


Området 

Paraboler er ikke tilladt i området

Fællesarealet skal henligge som græsareal, bortset fra randbevoksningen, der max må være mellem 3 og 6 meter høj