Generalforsamling 2016

Indkaldelse til generalforsamling i Grundejerforeningen Golfvænget


søndag den 8. maj 2016  kl. 10.00


Himmerland Golf og Spa Resort

Lokale Birdie


Program:

kl. 10.00 generalforsamling

kl. 12.00 golfturnering

kl. 18.00 middag i centret


Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse
  4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent

a.Tilslutning til ny TV-aftale fra Yousee – se bilag 1 og bilaget med priser og programmer

b.Arealet ned mod hul 2 klippes en gang årligt, inden tidslerne sætter frøstande, så vi på sigt får en blomstereng

c.Vedtægterne tilrettes så vedtægtsændringer står under den rette paragraf – se bilag

  1. Forslag fra medlemmerne – ingen indkomne forslag
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer - Georg, Vibeke og Ulla er alle på valg. Georg og Ulla er villig genvalg, men Vibeke ønsker ikke genvalg – forslag til nye medlemmer kan sendes til bestyrelsen
  3. Valg af en suppleant til bestyrelsen
  4. Valg af revisor
  5. Eventuelt


NB: Husk tilmelding til generalforsamling, golf og spisning til ubai@oncable.dk senest den 1. maj. Pris for match, præmier og spisning 200 kr. pr. person.

Har du lyst til at sponsere en eller flere præmier, kan du henvende dig til Georg Ravn eller Ulla Bai Høllund.

Har du ikke mulighed for selv at deltage, kan du sende en fuldmagt til bestyrelsen eller et af medlemmerne i grundejerforeningen.

 

Bilag 1

Mulighed med ny YouSee aftale til GF Hole In One


Fordele og fakta for medlemmerne af grundejerforeningen Hole In One, ved at indgå en ny aftale med YouSee.


Understøttende bilag til produktinfo: Det bedste tv til dig, når og hvor du vil.


•Ny aftale med 24 måneders binding for foreningen

•Frivilligt om husejeren vil gøre brug af tv fra YouSee

•Ny aftale er gældende fra 1.6.2016

•1 gratis YouSee TV-boks pr. husstand (normalpris 99.- pr. måned)

•Stor årlig besparelse på tv pakken i forhold til i dag

•Bland selv Mellem og Fuldpakke (ViaSat Golf og C More golf er mulige Bland selv kanaler)

•Mulighed for tilkøb af 1 – 100 ekstra kanaler, ViaSat Golf kr. 30.- og C More Golf kr. 40.-

•Adgang til web tv

•Attraktive priser og hastigheder på bredbånd. Med Bredbånd fra YouSee er alle C More kanaler inkluderet:

C More Indeholder: Film, Serier, Sport og stort børneunivers.

•YouSee Mobil med Mobil opsparing op til kr. 600.-  årligt. Tilskud til køb af ny mobiltelefon

•Via sat golf forsvinder fra grundpakken pr. 1.6.2016

•Kundeservice og support 7070 4040


Med venlig hilsen


YouSee Salgsafdeling