Bilag vedrørende vedtægter

Bilag til dagsordenens punkt 4 c.  Forslag om at omskrive vedtægterne, så de ændringer der blev besluttet i 2008 og 2015 indføjes under de rette paragraffer.


§ 4.


Den ordinære generalforsamling holdes i marts eller april måned, og indkaldes ved almindeligt brev af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel bilagt det reviderede regnskab for grundejerforeningen, dagsorden med videre.§ 5.


For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:


 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
 7. Valg af en suppleant til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.


Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 15. februar.§ 4


Den ordinære generalforsamling afholdes den 2. weekend i maj måned og indkaldes ved almindeligt brev af bestyrelsen med 14 dages varsel bilagt det reviderede regnskab for grundejerforeningen, dagsorden m.v. (besluttet på generalforsamlingen 2008)


§ 5


For den ordinære generalforsamling skal der gælde følgende dagsorden:


 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent.
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer hvert år   (Besluttet på generalforsamlingen 2015)
 7. Valg af en suppleant til bestyrelsen.
 8. Valg af revisor.
 9. Eventuelt.


Forslag fra medlemmerne eller sager, der af medlemmerne ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 1. april. (Besluttet på generalforsamlingen 2008)