Generalforsamling 2015 Referat

Dato

Dagsorden

Beslutning

10.05.2015

1. Valg af dirigent

Jan Jørgensen valgt


Godkendt


3.Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse. Regnskab for 2014 budget for 2015

Regnskab og budget blev gennemgået af revisor Jan Jørgensen og godkendt.3.Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse. Regnskab for 2014 budget for 2015


4.Forslag fra bestyrelsen herunder godkendelse af kontingent.

a.Placering af carporte ved husene 2-12 (bilag 1)

b.Kollektiv internetforbindelse med fiber fra HEF (bilag 2)


Kontingentet er uændret kr. 6000 pr. år.

For at sikre udsigten fra husene ønskede A/S´et at eventuelle carporte placeres som på medfølgende bilag. Forslaget blev  godkendt med mere end 2/3 flertal. Se bilaget her.

Efter en orientering om tilbuddet fra HEF og nogle input vedr. Yousee, blev det besluttet, at bestyrelsen skal arbejde videre med at undersøge mulighederne for en kollektiv internetløsning enten gennem HEF eller Yousee.

Hvis der er spørgsmål vedr. HEF sendes de til bestyrelsen.
5.Forslag om ny lokalplan (bilag 3)

Bilaget blev gennemgået punkt for punkt, og der blev fortaget følgende ændringer. Punkt 1.1 tilføjes – og skal bygges, så man ikke tager udsigten fra hinanden. Tilføjet et punkt 1.4 Tagene skal dækkes med sorte bølgeplader eller sort tagpap og et punkt 1.5 Husene fremstår malet i sort, døre og vinduer skal være hvide.

Punkt 2.2 Parentesen skal ændres til (materialer og udformning som eksisterende bebyggelse.)

For at undgå diskussion spurgte Bjarne dirigenten om det var i orden at ændre i bilaget, hvortil dirigenten svarede ja.

Se endelig beslutning her.

Forslag til lokalplan blev enstemmigt godkendt.6.Valg af bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen foreslår at der kun er 4 bestyrelsesmedlemmer.

Lars Larsen og Bjarne Rasmussen er på valg. Lars ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Bjarne til genvalg.


Det blev godkendt, at bestyrelsen består af 4 medlemmer og Bjarne blev genvalgt.


7. Valg af Suppleant

Jan Henrik Svendsen blev genvalgt


8. Valg af revisor

Jan Jørgensen blev genvalgt


9 Eventuelt

Alle beboere blev opfordret til at grave fri omkring vejtræerne og lægge flis på. Erik henter flisen, hvis man selv graver. Ved udlejningshusene har Erik ordnet det.Det blev godkendt, at bestyrelsen består af 4 medlemmer og Bjarne blev genvalgt.

Mødereferat generalforsamling den 10. maj 2015Emne: Generalforsamling ”Grundejerforeningen Golfvænget”

Sted:   HGSR

Dato: 10.05.2015

Deltagere:

•Husnr. 01 Ulla & Erik Høllund

•Husnr. 02 Fuldmagt til Ulla Bai Høllund

•Husnr. 03 Anders Jørgensen

•Husnr. 04 Fuldmagt til Ulla Bai Høllund

•Husnr. 05 Fuldmagt til Ulla Bai Høllund

•Husnr. 06 Fuldmagt til bestyrelsen vedr. lokalplan

•Husnr. 07 Jan Henrik Svendsen

•Husnr. 08 Fuldmagt til Ulla Bai Høllund

•Husnr. 09 Fuldmagt til Ulla Bai Høllund

•Husnr. 10 Fuldmagt til Ulla Bai Høllund

•Husnr. 11 Peter og Vibeke Lorenzen

•Husnr. 12 Fuldmagt til Ulla Bai Høllund

•Husnr. 13 Fuldmagt til Jan Jørgensen

•Husnr. 14 Marianne & Bjarne Rasmussen

•Husnr. 15 Fuldmagt til Bjarne Rasmussen

•Husnr. 17 Lone Hvidberg

•Husnr. 19 Jan & Ulla Jørgensen

•Husnr. 21 Anders Jørgensen

•Husnr. 23 Fuldmagt til Jan Jørgensen

•Husnr  25 Judy & Walther Højbo


Fraværende bestyrelsen:

•Claus Birk Larsen

•Georg Ravn


Referent: Vibeke Lorenzen


Dagsorden - Fremgår af tabel nedenfor


Beslutninger & handlingspunkter
 
Dagen sluttede med golfturnering på Garia Course, spisning og præmieoverrækkelse.  Tak til Anders for sponsorpræmier.


På vegne af bestyrelsen


Ulla Bai Høllund