Generalforsamling 2017

Indkaldelse til generalforsamling

i Grundejerforeningen Golfvænget

lørdag den 13. maj 2017  kl. 9.00

Himmerland Golf og Spa Resort

Lokale følger senere


Program:

kl. 9.00 Morgenmad

kl. 9.30 generalforsamling

kl. 11.00 golfturnering

kl. 17.00 middag i centret (lige efter matchen)Dagsorden

1.    Valg af dirigent

2.    Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

3.    Forelæggelse af det reviderede regnskab og budget til godkendelse (Ikke revideret endnu)

4.    Forslag fra bestyrelsen, herunder fastsættelse af kontingent

       •      forslag om at bestyrelsen fremover består af tre medlemmer, jævnfør vedtægterne § 9 3-5  medlemmer)

5.   Forslag fra medlemmerne – ingen indkomne forslag

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer

      Bjarne og Ulla er på valg. Bjarne er villig genvalg, men Ulla ønsker ikke genvalg,

     Jan Svendsen er ikke på valg, men ønsker at udtræde af bestyrelsen –  forslag til nye medlemmer kan sendes til bestyrelsen

7.   Valg af en suppleant til bestyrelsen

8.   Valg af revisor

9.   Eventuelt


NB: Husk tilmelding til generalforsamling, golf og spisning til ubai@oncable.dk senest den 5. maj. Pris for match, præmier og spisning 200 kr. pr. person.


Har du lyst til at sponsere en eller flere præmier, kan du henvende dig til Georg Ravn eller Ulla Bai Høllund.


Har du ikke mulighed for selv at deltage, kan du sende en fuldmagt til bestyrelsen eller et af medlemmerne i grundejerforeningen.


Regnskab 2016


Budget 2017Dagen sluttede med golfturnering på Garia Course, spisning og præmieoverrækkelse.  Tak til Anders for sponsorpræmier.


På vegne af bestyrelsen


Ulla Bai Høllund